Δωρεάν οικιακοί κάδοι ανακύκλωσης

Στη δωρεάν διανομή χιλίων οικιακών κάδων ανακύκλωσης σε πολίτες που επιθυμούν...