Εθελοντική αιμοδοσία 15, 16 και 17 Μαΐου για τη δημιουργία Τράπεζας αίματος

Εθελοντική αιμοδοσία: «Στη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε είναι ανάγκη όλοι να...