«Νεκρά Φύση» σε… πλαστική συσκευασία

Περιβάλλον: Μια προσπάθεια αφύπνισης του κοινού για το πλαστικό.