ΕΚΤ: Δεν αποκλείεται περαιτέρω μείωση των επιτοκίων εάν επιβραδυνθεί η ανάπτυξη

ΕΚΤ Επιτόκια: Τα επιτόκια μπορεί να πέσουν κι άλλο αν η...