“Μέτρο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης η αλβανική υπηκοότητα στον Αναστάσιο”

Ως μέτρο αναγνώρισης του βαθιά ανθρωπιστικού έργου του αρχιεπισκόπου Τιράνων και...