Από τι κινδυνεύει ένα μωρό με πατέρα μεγάλης ηλικίας;

Τα μωρά από πατέρες μεγάλης ηλικίας είναι πιθανότερο να γεννηθούν πρόωρα,...