«Μη σοβαρή παράβαση» η κατάληψη της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης

«Μη σοβαρές παραβάσεις» είναι κατά τους ιθύνοντες και η παρεμπόδιση οχημάτων...