Αθήνα

°C

Παρασκευή

30

Ιουλίου 2021

Δουλεύουμε 6,5 μήνες το χρόνο για φόρους και εισφορές

Το καθεστώς βαρύτατης φορολόγησης που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα...