Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής προσφεύγει στα ανώτερα θεσμικά όργανα για τον Ρουβίκωνα

Μετά από συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής...