Μεγάλη ποσότητα φονικού πυρηνικού στοιχείου στα χέρια σπείρας

Οι τουρκικές Αρχές εξάρθρωσαν επικίνδυνη σπείρα λαθρεμπόρων πυρηνικών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε...