Η “Ιπποδρομίες ΑΕ” συμπλήρωσε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της: Βράβευση των κορυφαίων του 2016

Η Ιπποδρομίες ΑΕ, του Ομίλου ΟΠΑΠ συμπλήρωσε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας...