Δουλεύοντας τον μισό χρόνο, μόνο για το κράτος

«Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 2019»: Το εντυπωσιακό είναι πως μέσα σε μία...