Τσεχία: “Ας μας τιμωρήσει όσο θέλει η Ε.Ε. Ούτε ένας ακόμη πρόσφυγας.”

Ούτε έναν ακόμη πρόσφυγα δεν πρόκειται να δεχτεί η Τσεχία, αποδεχόμενη...