Παράταση για τις δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο 2019 παράταση - γραφεία: Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική,...