Βορβορυγμός, τι μπορεί να υποδεικνύει

Το γουργούρισμα στο στομάχι ονομάζεται επίσημα βορβορυγμός και δεν είναι τίποτα παραπάνω από...