Γιάννης Σεβδικαλής: «Έχω χάσει τα δύο μου πόδια αλλά αυτά που έχω κερδίσει είναι πολύ πιο ανεκτίμητα»

Γιάννης Σεβδικαλής - πόδια: Όπως ο ίδιος δηλώνει «δεν σκέφτεται αυτά...