Ποιος είναι ο δεύτερος του δίδυμου των «πιστολέρο» της Επαναστατικής Αυτοάμυνας

Επαναστατική Αυτοάμυνα: Ψάχνουν και τον δεύτερο τρομοκράτη, που εμφανιζόταν στις ένοπλες...