Ποιες παραλίες έχασαν τη Γαλάζια Σημαία

Γαλάζια σημαία 2019: Ποιες 17 ακτές έχασαν την «Γαλάζια Σημαία».