Αυτό το τέλειο παγωτό, δεν έχει ούτε ένα κόκκο ζάχαρης

Θα σκεφτείτε τώρα: Τι νόημα έχει ένα παγωτό χωρίς ζάχαρη; Κι...