Οι Μυκήνες αποκτούν διεθνές πρόσωπο

Το Αμερικανικό Κέντρο Αρχαιολογίας στις Μυκήνες, προχωρά στη φιλοξενία και εκπαίδευση...