Ποτάμι: Το φασιστάκι, η πολιτικάντισσα και ο ψεκασμένος (vid)

Το Ποτάμι στηρίζει πολλά στη διαδικτυακή καμπάνια του κόμματος που βρίσκεται...