Εύβοια: Η υπηρεσία Copernicus καταγράφει δορυφορικά την καταστροφή

Εύβοια φωτιά - χάρτης: Με τη συμβολή του συστήματος Copernicus της...