Εύβοια: Μέχρι το βράδυ η αποκατάσταση στις βλάβες της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε 8 χωριά

Διακοπή ρεύματος Εύβοια: Αναμένεται μέχρι το βράδυ να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση...