Η Τουρκία κατέθεσε στον ΟΗΕ τις συντεταγμένες της «συμφωνίας» με τη Λιβύη

Ερντογάν Λιβυή: Συντεταγμένες της συμφωνίας με τη Λιβύη για τις θαλάσσιες...