Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για την ορθή χρήση της χειρουργικής μάσκας

ΕΟΔΥ μάσκα: Πώς βάζουμε και βγάζουμε σωστά τη μάσκα - Οδηγίες...