ΣΑΒΒΑΤΟ

06

ΜΑΡΤΙΟΥ

Ένωση για Δικαιώματα του Ανθρώπου: Αδικαιολόγητη η βία στην περίπτωση του Ζακ

Υπήρξε υπέρμετρη σκληρότητα και αδικαιολόγητη βία από την πλευρά της Αστυνομίας,...