ΣΑΒΒΑΤΟ

06

ΜΑΡΤΙΟΥ

Πώς θα μεταφερθούν, αποθηκευτούν και διανεμηθούν τα εμβόλια κορονοϊού

Εμβόλια κορονοϊού μεταφορά: Πώς θα μεταφερθούν με ταχύτητα και ασφάλεια δισεκατομμύρια...