Τυφέκιο Made in Greece - Από τους Έλληνες για τους Έλληνες

Τυφέκιο ΑΟΡ: Στην παρουσίαση και πρόταση ειδικών κι επιστημόνων να ξεκινήσει...