Στο μισό σε σχέση με άλλες χώρες, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα

Στο 50% του μέσου όρου των ανεπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται...