Μέντωρ, τα πλοίο που μετέφερε τα «ελγίνεια» αποκαλύπτει τα μυστικά του

Μέντωρ: Το δικάταρτο μπρίκι του λόρδου Έλγιν ναυάγησε στις 17 Σεπτεμβρίου...