Παρατείνεται για τρεις μήνες η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση...