ΕΚΤ: Νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας τον Δεκέμβριο

ΕΚΤ νέα μέτρα: Η ΕΚΤ τονίζει ότι θα επανακαθορίσει τα εργαλεία...