Έκκληση για βοήθεια σε εγκλωβισμένες

Έκκληση για βοήθεια γίνεται μέσω Facebook, όσο αφορά σε εγκλωβισμένες γυναίκες....