Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Στηρίζουμε την Ελλάδα

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) βρίσκεται στην Ελλάδα πριν το ξέσπασμα...