Πάλι μιλά για πλεόνασμα ο Πετρόπουλος

ΕΦΚΑ: «Το πλεόνασμα μάς δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη νέα...