Πρόστιμο στην Ελλάδα για απάνθρωπη κράτηση κρατουμένων

Πρόστιμο στην Ελλάδα για απάνθρωπη κράτηση κρατουμένων Για την απόφαση του...

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Ιστορική απόφαση για τους εργαζόμενους

Μία ιστορικής σημασία απόφαση έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων αφού αποφάνθηκε πως...