Μητέρα ανάπηρου παιδιού το πρώτο θύμα κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας

Μια ιδέα για όσα θα συμβούν στη χώρα όταν απελευθερωθεί η...