Αλλαγές στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης

Δίπλωμα οδήγησης εξετάσεις: Αλλαγές στον τρόπο που διενεργούνται οι θεωρητικές εξετάσεις...