Σάλος με την απόφαση Ζέντερ για τις δημόσιες υπηρεσίες

Η απόφαση του Μάρκους Ζέντερ να τοποθετήσει σταυρούς στα δημόσια κτίρια...

Παρίσταναν τους συναλλασσόμενους, κατόπτευαν και… επέστρεφαν νύχτα

Του Πέτρου Καρσιώτη Εμφανίζονταν στις Δημόσιες Υπηρεσίες αρχικά ως… συναλλασσόμενοι. Απασχολούσαν...

Οι πολίτες θα αναφέρουν ηλεκτρονικά τα παράπονα τους για τις δημόσιες υπηρεσίες

Η επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και η βελτίωση της καθημερινότητας...