Δασική έκταση του Δημοσίου το οικόπεδο της φρίκης

«Διακατεχόμενη δημόσια δασική έκταση», που έχει κριθεί υπέρ του Δημοσίου, είναι...