Συνταγματική υποχρέωση του Κράτους ένα Σύστημα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τη στήριξη της Ελληνικής Οικογένειας

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Στην Ελλάδα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θεσμοθετήθηκε από...