ΣΑΒΒΑΤΟ

06

ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΕΜΠ για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα χρήσης και εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του κομβικού...