Το Δέντρο της Ειρήνης στην Αθήνα

Δήμος Αθηναίων: Ο δρόμος της ειρήνης ξεκινά από την Αθήνα.