ΔΕΗ: Παράταση της έκπτωσης 8% έως το Σεπτέμβριο

ΔΕΗ έκπτωση 8%: Αφορά καταναλώσεις πάνω από 2.000 KWh, ενώ παράλληλα...