Ποιο κοινωνικό κράτος; Μόλις 190,77€ ανά πολίτη!

Κοινωνικό κράτος: Ψίχουλα τα κονδύλια για τις κοινωνικές δαπάνες.