Η Ελλάδα δανείζεται για πρώτη φορά με αρνητικό επιτόκιο - Ορόσημο για το ελληνικό Δημόσιο

Δανεισμός με αρνητικό επιτόκιο: Κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης...