Όμορφος «Colossus», αλλά για λίγους

  Θυμάμαι όταν, το 2012, είδα τη δεύτερη  δουλειά του Θάνου...