Κι όμως! Ο Νεύτωνας κρατούσε σημειώσεις στα αρχαία ελληνικά!

Στο πανεπιστήμιο του Cambridge, βρίσκονται περισσότερες από 4.000 σελίδες από τα...