Λήγει η προθεσμία για τα αυθαίρετα

Αυθαίρετα λήξη προθεσμίας: Συνολική παρέμβαση μόνιμου χαρακτήρα για τα αυθαίρετα εξήγγειλε...