Ο Μπάμπης & το νερό: Το Twitter πάλι κοροϊδεύει

Μπάμπης - νερό: Να…. μην πίνουν πολύ νερό συμβουλεύουν οι χρήστες...